Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, wrzesień

1.Witajcie w przedszkolu

•Zapoznanie dzieci z grupą, z nauczycielami
•Poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w Sali, na podwórku, w szatni itp.)
•Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zabawowych
•Kształtowanie świadomości własnego Ja i orientacji przestrzennej
•Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne
•Wdrożenie kodeksu przedszkolaka
•Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
•Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

2. Droga do przedszkola

•Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
•Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
•Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego;
•Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
•Doskonalenie prawidłowego chwytu kreślarskiego

3. Nadchodzi jesień

•Zapoznanie z porami roku;
•Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesieni;
•Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
•Rozwijanie umiejętności klasyfikowanie według danej cechy;
•Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;

4. Co robią zwierzęta jesienią?

•Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
•Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
•Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywania następstw
•Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
•Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby

Piosenka ,, Malowała jesień”

Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 Wiersz: Wanda Chotomska „Gdy zamierzasz przejść ulicę”

Gdy zamierzasz przejść ulicę
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna - wiec swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie
Każdy uczeń, nawet mały,
Zna na pamięć te sygnały
I odróżnia na ulicach
Wszystkie znaki na tablicach.