Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, wrzesień

1.Witajcie w przedszkolu

•Zapoznanie dzieci z grupą, z nauczycielami
•Poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w Sali, na podwórku, w szatni itp.)
•Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zabawowych
•Kształtowanie świadomości własnego Ja i orientacji przestrzennej
•Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne
•Wdrożenie kodeksu przedszkolaka
•Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
•Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

2. Droga do przedszkola

•Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
•Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
•Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego;
•Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
•Doskonalenie prawidłowego chwytu kreślarskiego

3. Nadchodzi jesień

•Zapoznanie z porami roku;
•Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesieni;
•Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
•Rozwijanie umiejętności klasyfikowanie według danej cechy;
•Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;

4. Co robią zwierzęta jesienią?

•Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
•Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
•Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywania następstw
•Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
•Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby

Piosenka ,, Malowała jesień”

Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 Wiersz: Wanda Chotomska „Gdy zamierzasz przejść ulicę”

Gdy zamierzasz przejść ulicę
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna - wiec swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie
Każdy uczeń, nawet mały,
Zna na pamięć te sygnały
I odróżnia na ulicach
Wszystkie znaki na tablicach.