KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Maki

Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci- Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.- Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.- 5ozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.- Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach &n...

1. Polska moja Ojczyzna- Utrwalenie wiedzy ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu)- Rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych: flagę, godło, hymn. - Poznanie ciekawostek historycznych o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu, Czechu i Rusie- Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz...

1. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki• Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych• Poprawne formułowanie życzeń wielkanocnych, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter.• Wysyłanie kartek świątecznych i poznawanie zasad działania poczty. Utrwalanie znajomości swojego adresu zamieszka...

1. Przedwiośnie – poszukujemy pierwszych oznak wiosny - Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych-  Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny - Zapoznanie z nazwami kwiatów wiosennych - ...

1. „Bajka o Robotku, który naprawił latarnie na swojej planecie” – origami baje• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i akceptacji• Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków• Rozwijanie umiejętności wypowi...

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą- Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)- Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego.- Kształtowanie umiejętności obserwowania następstw czasu i jeg...

1. Mikołajki- Zapoznanie dzieci z postacią św. Mikołaja oraz z panującą tradycją- Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym- Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, pr...

Polska moja Ojczyzna• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ...