KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Maki

1. Ziemia nasza planeta • - Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią; • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza); • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np . w akcj...

1. Świat oczami artysty - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju - budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje - wyrabianie gotowości do współdziałania z ...

1. W karnawale same bale - Doskonalenie sprawności manualnej - Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne - Wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela - Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podpor...

1. Nowy Rok - mija czas - wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy) - wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter - doskonalenie syntezy i anali...

1. Z wycieczką do kopalni - Poznanie zawodu górnika, święta górników - Barbórki - Poznanie mapy Polski i wskazanie na niej regionu, gdzie występuje najwięcej kopalń - Stwarzanie okazji do poznania wiedzy jak powstał węgiel - Poznanie znaku graficznego litery “U”, “u”...

1. Bezpieczny przedszkolak - wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych - rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje) - kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych - kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu d...

1. Taniec jesiennych kolorów • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonan...

1. Razem w pracy i zabawie - Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej - Budowanie między dziećmi relacji pełnej ciepła i wzajemnej akceptacji - Wdrożenie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu - Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie - Wdraża...