KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Stokrotki

1. Wesołe pisanki• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi. • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.2. Dzień i noc• Dostrzeganie rytmu i stałego następ...

1. Lubimy rysować i malować• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.• Rozwijanie sprawności manualnych.• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.• Zapoznawanie się z nowymi technikami plastycznymi.2. Lubimy śpiewać i grać• Rozwijanie umiejętności rozróżnia...

1. Śmiech to zdrowie• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.• Wdrażanie do samodzielności.• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.• Uwrażliwianie na estetyczny wygląd• Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.2. Eksperymentujemy...

Czekamy na MikołajaKształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.Rozwijanie sprawności manualnych.Wdrażanie do uważnego słuchaniaRozwijanie poczucia rytmu.Teatrzyk przedszkolakaRozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej.Wzbogacenie słownictwa dzieci.Zachęcan...

1. W krainie bajek• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi• Wzbogacenie słownictwa dzieci• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.2. Bal karnawałowy• Udział w uroczystościach przedszko...

1. Kapryśna pogoda• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.• Rozwijanie poczucia rytmu.• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.• Bogacenie słownika czynnego dzieci.2. Mali konstruktorzy• Zaspokojenie dziecięcej potrzeby a...

1. Moja rodzina• Wzmacnianie więzi rodzinnych.• Wdrażanie do wyrażania siebie poprzez prace plastyczne.• Rozwijanie poczucia rytmu.• Rozwijanie umiejętności liczenia.• Bogacenie słownika czynnego dzieci.2. Światło czerwone, światło zielone• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad...

1. Nasze przedszkole• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi współpracy z nauczycielem• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.• Ws...