KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Bratki

1. Łąka majowa – królestwo kwiatów i owadów• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki i jej mieszkańców• Uwrażliwienie na piękno krajobrazu - łąka• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterysty...

1. Powrót ptaków• Umożliwianie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia)• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z encyklopedii, albumów, czasopism z...

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat• rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo• kształtowanie rozumowania przyczynowo – skutkowego, ustalenie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą• roz...

W krainie bajek i baśni• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania baśni oraz odpowiadania na pytania związane z wysłuchanym tekstem.• Rozwijanie zainteresowania baśniami, dłuższymi formami bajek.• Kształtowanie umiejętności oceny zachowań bohaterów baśni.• Rozwijanie wyobraźni.• Dosk...

1. Nowy Rok• kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji• wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem – poprawne posługiwanie się jednostkami czasu• kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania• dostrzeganie umiejętności dostrz...

Spotkanie z Mikołajem• Zapoznanie dzieci ze świątecznymi tradycjami w Polsce i na świecie• Rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi• Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzg...

1. MOJA OJCZYZNA - POLSKA• Wzmacnianie więzi rodzinnych, poczucia przynależności do rodziny, ojczyzny• Poznanie i utrwalanie symboli narodowych oraz hymnu Polski• Poznanie legend związanych z powstanie Państwa Polskiego• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez różne ćwi...