Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Edukacja przez ruch

Edukacja przez ruch jest to system pedagogiczny, którego techniki i metody pracy z dzieckiem oparte są na założeniu wspomagania integracji sensorycznej oraz integracji procesów umysłowych.
System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, które opierają się zawsze na naturalnych formach ruchu. Ruch aktywizuje i doskonali procesy uczenia się, jest początkiem uczenia się rozumianego jako rozwój. Każde ćwiczenie zaproponowane uczestnikom zabaw i spotkań edukacyjnych jest zaplanowaną formą wspierania pamięci długotrwałej poprzez proporcjonalną stymulację trzech jej sektorów:
- pamięci proceduralnej – w każdym ćwiczeniu dzieci poruszają się według rytmicznej procedury
- pamięci epizodycznej – każde ćwiczenie jest specjalnie zaplanowanym, tajemniczym, zaskakującym epizodem wywołującym korzystne napięcie emocjonalne motywujące do aktywności
- pamięci semantycznej – każde ćwiczenie ma charakter poznawczy, rozwija mowę, myślenie, buduje wiedzę.

System proponuje dzieciom poruszanie się w trakcie zajęć, co ma wpływ na koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym.
Nadrzędną funkcją technik systemu jest doskonalenie tzw. cielesnych mechanizmów uczenia się, aby dziecko uczyło się i odkrywało świat w poczuciu sprawstwa i samodzielności.
Efektem każdego ćwiczenia jest wykonana przez dzieci konkretna karta pracy, która jako odkrycie staje się przedmiotem do dalszej interpretacji. Podstawowym narzędziem systemu jest koło holizmu służące do diagnozowania dzieci i prawidłowej konstrukcji zajęć.