KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Słoneczniki

I. DZIEŃ STRAŻAKA I BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA • Poszerzanie wiedzy z zakresu dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych,• Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia,• Utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – w czasie pożaru, bur...

I. „Jajka malowane.”- Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,- Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,- Rozwijanie ciekawości badawczej dziecka, wykonywanie eksperymentów,- Utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,- Poznanie małej i...

I. „ZAKUPY” - GDZIE KUPUJEMY I CZYM PŁACIMY?• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi, • Budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,• Zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej oraz na to, że za pracę...

1. Wyprawa na biegun północny.- przypomnienie zwierząt zamieszkujących biegun,- poznanie zjawiska zorzy polarnej,- rozwijanie umiejętności wypowiedzi na zadany temat,- przypomnienie poznanych wcześniej liter,-wprowadzenie litery Y,- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej,2. Zimowa olimpiada.- poznanie dyscypli...

I. „Z NOWYM ROKIEM RAŹNYM KROKIEM”• Utrwalenie pór roku, omówienie ich charakterystycznych cech.• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych: noc i dzień, dni tygodnia, pór roku, miesięcy.• Kształcenie umiejętność układania rytmów.• Poznanie cyfry „7&rd...

1. Listy do Mikołaja- przypomnienie dzieciom postaci i historii św. Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami,- zwrócenie uwagi na pomoc potrzebującym, dzielenie się- doskonalenie umiejętności posługiwania się przyimkami określającym i położenie przedmiotów w przestrzeni,- rozwijanie wyobraźni t...

I. „POLSKA- MOJA OJCZYZNA”• Przybliżenie wydarzeń historycznych związanych z obchodami Święta 11 listopada.• Rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami.• Zapoznanie z hymnem Polski i odpowiednią postawą podczas jego śpiewania.• Zapoznanie z krajobrazem Polski oraz wybran...

1. Na tropach jesieni• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, obserwacje przyrodnicze.• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wykorzystanie materiału przyrodniczego do prac konstrukcyjnych.• Przypomnienie cech jesiennej pogody.• Klasyfikowanie elementów zbioru według podanych cech.• Prz...