KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Słoneczniki

1. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie • Uwrażliwienie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor, • Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie form ekspresji, • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, • Zachęcani...

1. W karnawale, same bale • zapoznanie ze słowem „karnawał” i tradycjami okresu karnawału, • wdrażanie do umiejętności posługiwania się rekwizytami, • dostrzeganie elementów humorystycznych w utworze literackim, • wdrażanie do odgrywania ról w zabawach oraz przedstawiania m...

1. W karnawale, same bale • zapoznanie ze słowem „karnawał” i tradycjami okresu karnawału, • wdrażanie do umiejętności posługiwania się rekwizytami, • dostrzeganie elementów humorystycznych w utworze literackim, • wdrażanie do odgrywania ról w zabawach oraz przedstawiania m...

1. KALENDARZE I ZEGARY • Kształcenie u dzieci umiejętności obserwowania następstw czasu i jego rytmicznej organizacji, • Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą, • Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: &bdquo...

1. Ulubione zajęcia • poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów z grupy • rozwijanie umiejętności poczucia rytmu • budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami sportowymi • pokonywanie nieśmiałości • gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role 2. Świąteczne...

1. Moje domowe zwierzątko • uświadomienie pomocnej roli psa w życiu człowieka • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt • usystematyzowanie wiadomości na temat zwierząt domowych • kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt • rozwijanie wrażliwości na los pokrzywdzonych zwi...

1. Zdrowie zamknięte w warzywach i owocach • Rozróżnianie na podstawie obserwacji warzyw i owoców oraz utrwalanie ich nazw i cech, • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania warzyw i owoców oraz innego materiału przyrodniczego, • Wdrażanie do higienicznego przygotowyw...

1. Czas powrotu do przedszkola – nasze wakacyjne wspomnienia • Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie, • Wspólne ustalenie i utrwalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu, • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych, wielozd...