KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rumianki

1. DZIEŃ DZIECKA• Poszerzenie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata,• Zaznajomienie dzieci z ich prawami, • Kształtowanie poczucia własnej wartości,• Doskonalenie umiejętności czytania dat,2. AFRYKA• Poznanie kontynentu Afryki.• Zapoznaje się z nazwą i kształtem kontynentu ...

1. POLSKA TO MÓJ DOM• rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”• zapoznanie z symbolami narodowymi• doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnały słowny i dźwiękowy• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy•...

1. DZIEŃ I NOC• Dostrzeganie i określanie związków przyczynowo – skutkowych.• Wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, popołudnie, wieczór.• Określanie natężenia dźwięku: cicho – głośno.• Nauka uważnej obserwacji.• Ćwiczenie spostrzegawczości.• Doskonalenie umie...

1. Bawimy się kolorami.• Poznawanie różnych odcieni danego koloru.• Nauka tworzenia barw i ich odcieni w wyniku mieszania kolorów.• Rozwijanie ciekawości poznawczej.• Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.• Doskonalenie liczenia w zakresie 6.2. Poznajemy instrumenty.• Wzbogaca...

1. Lubimy się śmiać.• Utrwalanie umiejętności stosowania określeń położenia przedmiotów w przestrzeni.• Nabywanie umiejętności współdziałania w zespole.• Wdrażanie do porządkowania sali po skończonej zabawie.• Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów.• Rozpoznawan...

1. Bajki, baśnie, bajeczki.• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.• Zachęcanie do wypowiadania się na temat danego utworu.• Wdrażanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej.• Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiadomości i przeżyć.&bull...

1. Mikołaju, czekamy!• Rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej, poznanie instrumentu – janczarów.• Dostrzeganie humorystycznych aspektów w utworze literackim.• Aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.• Wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry.•...

1. Kap, kap, kap.- Wzbogacanie wiadomości na temat pogody.- Wzbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrody.- Rozumienie pojęcia - prognoza pogody.- Poznawanie różnych technik plastycznych.- Porównywanie wielkości przedmiotów2. Jakie to ciekawe!- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt.- Zachęcanie...