Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, styczeń

1.Zwierzęta zimą
•Wprowadzenie pojęć związanych z zimą: śnieg, mróz, zimowy sen, dokarmianie zwierząt
•Doskonalenie umiejętności współpracy
•Zabawy kształtujące prawidłowy oddech
•Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
•Rozwijanie poczucia własnej wartości
•Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej
•Reagowanie na sygnał

2.Dzień Babci i Dzień Dziadka
•Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, wymienianie jej członków
•Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy
•Wyrażanie szacunku wobec innych podczas pracy w grupie
•Ćwiczenie pamięci wzrokowej
•Podejmowanie prostych czynności manipulacyjnych

3.W krainie bajek
•Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiadania się na określone tematy
•Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
•Rozwijanie percepcji słuchowej
•Rozwijanie sprawności fizycznej
•Rozwijanie współpracy
•Rozwijanie kreatywności
•Wprowadzenie pojęć „taki sam”; „różny”; „nad”; „pod”; „na”

4.Kto tu mieszka?
•Układanie prostych kompozycji płaskich wg własnego pomysłu z mozaiki geometrycznej
•Przestrzeganie obowiązujących reguł zabawy
•Dostrzeganie różnic na dwóch obrazkach
•Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów
•Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
•Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, rozwijanie wyobraźni

5.Bal karnawałowy
•Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i budowania zdań
•Wprowadzenie pojęcia „bal”
•Rozwijanie dużej i małej motoryki
•Rozwijanie orientacji przestrzennej
•Rozwijanie poczucia rytmu oraz słuchu muzycznego
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Rozróżnianie i nazywanie podstawowych kolorów

,,Zima”
Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:
– Droga pani Zimo,
sypnij dużo śniegu,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.

Piosenka: „Sto lat babciu, sto lat dziadku”
Sto lat babciu, sto lat dziadku
Dzisiaj w dniu waszego święta
Życzą wnuki ukochane roześmiane, rozśpiewane

Ref. Tak tak tak dzisiaj wielkie święto
Tak tak tak babci, dziadka dzień x2

Sto lat babciu, sto lat dziadku
Dzisiaj w dniu waszego święta
Życzą wnusie ukochane roześmiane, rozśpiewane

Ref. Tak tak tak dzisiaj wielkie święto
Tak tak tak babci, dziadka dzień x2