Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, styczeń

1.Skok w Nowy Rok
•Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
•Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia
•Rozwijanie aktywności fizycznej
•Rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
•Poznanie tradycji związanych z zakończeniem roku i powitaniem nowego roku

2. Zimowe zabawy
•Kształcenie umiejętności językowych, posługiwanie się pojęciami: lód, woda, para wodna
•Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
•Doskonalenie prawidłowego chwytu kreślarskiego
•Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
•Poznanie zimowych dyscyplin sportowych

3. Wszędzie biało
•Doskonalenie umiejętności współpracy w zabawie
•Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi
•Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu rozpoczętego przez nauczyciela
•Rozwijanie myślenia matematycznego
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami; tyle samo, mniej, więcej

4. Babcia i dziadek
•Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
•Rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci
•Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
•Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 15

Piosenka "Jest na świecie taki Pan”
Jest na świecie pewien Pan, który jest najlepszy
To jest dziadek mój, to jest dziadek mój, to jest dziadek mój i ja go bardzo kocham
Jest na świecie pewna Pani, która jest najlepsza,
To moja babcia, to moja babcia, to moja babcia, i ja ją bardzo kocham
Jest na świecie pewien Pan, który jest najlepszy
To jest dziadek mój, to jest dziadek mój, to jest dziadek mój i ja go bardzo kocham
Jest na świecie pewna Pani, która jest najlepsza,
To moja babcia, to moja babcia, to moja babcia, i ja ją bardzo kocham
Wysyłamy Wam buziaki bo dziś Wasze święto,
Babcia i Dziadek, Babcia i Dziadek, Babcia i Dziadek, najlepsi są na świecie
Bardzo Was kochamy

Wiersz Styczeń T. Kubiak
Biała gwiazdka
Spada z nieba gwiazdka śnieżna,
prosto z nieba.
Zgasła mi na dłoni... Gwiazdko biała, przebacz...
Jeszcze spadnie wiele
takich śnieżnych gwiazd na zmarznięte drzewa i na dachy miast.