Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, październik

1. Jesień w sadzie i w ogrodzie
•doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
•wzbogacanie słownictwa dzieci
•utrwalenie wiadomości o darach jesieni
•wzbogacanie wiadomości o warzywach i owocach
•doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
•wdrażanie i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków oraz przed spożywaniem warzyw i owoców

2. O sobie samym
•rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji
•wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie,
•kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno – kulturowej,
•poznawanie świata wartości uniwersalnych i budowanie poczucia własnej wartości,
•kształtowanie postawy kreatywnej, stymulowanie aktywności i motywacji do działań w kontaktach z innymi,
•rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku do pracy swojej i innych

3.Moja miejscowość
•rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą,
•rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
•rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk.
•kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
•rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
•kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci
•rozwijanie sprawności ruchowej

4. Na starej fotografii
•poznanie przez dzieci sposobu działania aparatu fotograficznego
•poznanie rodzajów aparatów i sposobów ich wykorzystania,
•zaznajomienie dzieci ze zjawiskiem przemijania czasu i ze zmianami zachodzącymi w wyniku upływu czasu
•kształcenie umiejętności określania różnic występujących w życiu ludzi, miejsc dawniej i dziś
•utrwalenie nawyku porządkowania według określonego kryterium
•uwrażliwianie dzieci na piękno otoczenia, ludzi, zwierząt, roślin
•budzenie zainteresowania światem
•tworzenie warunków do rozwijania w sobie zamiłowania do fotografii

Piosenka: „Moja rodzina”
TU MIESZKAM –
Wszędzie wokół piękna zieleń,
drzewa, kwiaty cieszą mnie
Tam wysoko ptaszek śpiewa,
ja tu zawsze mieszkać chcę.

Ref.: Wszystko tutaj jest mi bliskie.
Wszystko tutaj dobrze znam.
Tutaj mam przyjaciół wielu
i nie jestem nigdy sam.

Patrzę w prawo, widzę sklepy
patrzę w lewo widzę most,
tam na rogu jest apteka,
a plac zabaw jest na wprost Ref.

Ref. Wszystko tutaj…

Wiersz
Droga do przedszkola- Bożena Forma
Codziennie wczesnym rankiem
zawsze drogą tą samą
do przedszkola maszeruję
razem z moją mamą.
Mijam skrzyżowanie
sklepy, park i szkołę
potem kilka domówi
widzę przedszkole.
Chociaż jestem mały
to swój adres znam.
Do domu potrafię
drogę wskazać sam.