Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, maj

1.Chronimy środowisko
•Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
•Rozwijanie aktywności fizycznej;
•Rozwijanie świadomości dbania o przyrodę;
•Zwrócenie uwagi na czynności które pomagają ludziom w dbaniu o środowisko;
•Uwrażliwianie na przyrodę;

2.Jak powstaje książka?
•Zapoznanie z pojęciami: literatura, podręczniki, album, encyklopedia;
•Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
•Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według danej cechy;
•Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie;

3.Na łące
•Poznanie zwierząt żyjących na łące;
•Uwrażliwianie na zmianę tempa w zabawie;
•Poznanie określeń: dłuższy, krótszy;
•Doskonalenie umiejętności przeliczania w możliwie szerokim zakresie;

4.Mama i tata
•Usprawnianie percepcji wzrokowej przez odwzorowywanie elementów;
•Rozwijanie orientacji w schemacie swojego ciała;
•Rozwijanie koordynacji ruchowej;
•Rozwijanie umiejętności planowania i współdziałania w zespole;

5.Zwierzęta
•Usprawnianie aparatu mowy – buzi i języka;
•Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zbioru pustego;
•Utrwalanie poznanych liter;
•Kształtowanie umiejętności rzutu i chwytu piłki;

Moja wesoła rodzinka
sł. Stanisław Karaszewski
1.My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my – jak palce jednej dłoni!
Ref.Mama, tata, siostra, brat
i ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
to wesoły jest mój świat!
2.Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę.
Tata kocha, lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę.

Wiersz Zoo Danuta Wawiłow
W zoo jest wesoło,
ludzie chodzą wkoło,
byk ma duże rogi,
bocian nie ma nogi,
foka siedzi w stawie,
nie widać jej prawie.
Słonie wodę piją,
niedźwiedzie się biją,
sowa
w domku siedzi,
boi się niedźwiedzi.