Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, kwiecień

1. Wielkanoc
•zapoznanie z tradycją tradycje i zwyczajami związanymi z Świętami Wielkanocnymi – zdobienia jajek, śmigus-dyngus,
•zapoznanie z tradycyjnymi wypiekami wielkanocnymi – wielkanocne baby, mazurki;
•wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiada się na temat wysłuchanego utworu;
•doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej
•rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie

2. Na wsi
•kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
•poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
•rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
•rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
•rozwijanie umiejętności mierzenia (mierzenie długości stopami, krokami)
•rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej,
•poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
•utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
•zakładanie hodowli roślin

3. Chronimy środowisko
•zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu;
•rozwijanie sprawności manualnej;
•zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
•rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania;

4. Kto ty jesteś
•rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania
•poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych
•kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
•tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, rozwijanie sprawności manualnej.

Wiersz: „Zielone serce”
„Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście,
srebrzystą miało korę,
zielonosrebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie,
przechodząc koło drzewa,
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
ukradkiem wyjął nożyk,
bo napis chciał wyskrobać
w srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
literkę po literce,
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce.”

Język angielski:
1. April Fool’s Day (Prima Aprilis) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
2. Easter (Wielkanoc) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii; słownictwo typu: eggs, basket, bunny, rabbit, chicken, catkin, bonnet, egg rolling, egg hunt itp.
3. Springtime (wiosna) - słownictwo: stork, snowdrops, daffodils, tulips, flowerbed itd.
Gry, zabawy, piosenki tematyczne. Karty obrazkowe.