KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Razem w pracy i zabawie
- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
- Budowanie między dziećmi relacji pełnej ciepła i wzajemnej akceptacji
- Wdrożenie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
- Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
- Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

2. Letnie wspomnienia
- Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
- Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
- Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria
- Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
- Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

3. W świecie emocji
- Poznanie poszczególnych emocji oraz jak człowiek zachowuje się przezywając daną emocje
- Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi
- Poznanie sposobów przezywania różnych emocji i sposobów radzenie w przezywaniu ich
- Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
- Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

4. Podwodny świat
- Poznanie fauny i flory związanej z światem mórz
- Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa
- Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)
- Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu
- Doskonalenie słuchu fonematycznego – analizy i syntezy wyrazów
- Kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole

Piosenka „Gdzieś w głębinach morskich fal”
1.Gdzieś w głębinach morskich fal
gdzieś w głębinach morskich fal
Urządziły ryby bal
urządziły ryby bal
I płetwami pach – pach
z dna podniosły cały piach
Ref: Plum – plum – plum
Jest dziki tłum
Śpiewy, tańce co za szum
Skacze ryba nad falami
Płyńcie do nas, tańczcie z nami.
2.Żółw z żółwicą tańczą też
żółw z żółwicą tańczą też
Razem z nimi morski jeż
razem z nimi morski jeż
Tuńczyk rzekł do starej foki
Przez sardynki mylę kroki
Ref: Plum – plum –
3. Rekin gra na saksofonie
rekin gra na saksofonie
A na trąbach morskie słonie
a na trąbach morskie słonie
Ośmiornica na gitarze
Sieć rozlewa soki w barze

Wiersz Ewa Zawistowska „Radość”
Popatrz, mamo...
Narysowałam radość.
Siedzi na szczycie góry
W różowej sukience.
I macha nogami.
Na górze rosną kwiaty.
Jest słońce,
Niebo i chmury.
Radość grzeje się w słońcu,
Zrywa maki
I patrzy.
Na nas.
I na cały świat.
Roześmiana.
I macha nogami