Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
- Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami,
- Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości,
- Poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.),
- Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zabawowych,
- Kształtowanie świadomości własnego Ja i orientacji przestrzennej,
- Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne,
- Rozwijanie poczucia przynależności do grupy, wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

2. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
- Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim,
- Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego,
- Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia,
- Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak),
- Rozbudzanie intuicji geometrycznej,
- Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

3. Tajemnice podwodnego świata
- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach, roślinach żyjących w morzu,
- Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy,
- Rozbudzanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
- Kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy oraz zabawy,
- Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć,
- Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod).

Piosenka „Gdzieś w głębinach morskich fal”
1. Gdzieś w głębinach morskich fal,
gdzieś w głębinach morskich fal,
Urządziły ryby bal,
urządziły ryby bal,
I płetwami pach – pach– pach
z dna podniosły cały piach,

Ref: Plum - plum – plum
Jest dziki tłum,
Śpiewy, tańce co za szum,
Skacze ryba nad falami,
Płyńcie do nas, tańczcie z nami!

2. Żółw z żółwicą tańczą też,
żółw z żółwicą tańczą też,
Razem z nimi morski jeż,
razem z nimi morski jeż,
Tuńczyk rzekł do starej foki
Przez sardynki mylę kroki,

Ref: Plum – plum – plum...

3. Rekin gra na saksofonie,
rekin gra na saksofonie,
A na trąbach morskie słonie,
a na trąbach morskie słonie,
Ośmiornica na gitarze
Sieć rozlewa soki w barze,

Ref: Plum – plum – plum...

Wiersz pt. „Przejście przez jezdnię” Sylwia Cłapa
By przez jezdnię przejść bezpiecznie,
zatrzymaj się przed przejściem koniecznie.

Popatrz w lewo, potem w prawo,
w lewo jeszcze raz - no brawo! 

Gdy już wszystko masz sprawdzone,
możesz przejść na drugą stronę.