Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka styczeń

1. Skok w nowy rok.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Uświadamianie i rozumienie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
• Kształtowanie myślenia logicznego – posługiwanie się nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku
• Wykonanie kalendarza
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu podczas zabaw przy piosenkach
• Kształcenie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich
• Dokonywanie syntezy sylabowej wyrazów

2. Babcia i dziadek.
• Nauka piosenek i pląsów
• Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
• Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach (Dzień Babci i Dziadka)
• Rozwijanie myślenia logicznego poprzez kodowanie i dekodowanie cech

3. Wszędzie biało.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
• Kształtowanie myślenia logicznego podczas obserwacji doświadczeń i formułowania wniosków
• Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi,
• Posługiwanie się pojęciami: lód, para wodna, woda
• Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych
• Poznanie nazw zwierząt polarnych

4. Zimowe zabawy.
• Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas układania i opowiadania historyjek obrazkowych
• Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy

5. Karnawał.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich
• Udział dzieci w balu karnawałowym
• Rozwijanie pomysłowości i kreatywności
• Rozwijanie myślenia matematycznego i sprawnego przeliczania w zakresie możliwości
• Kształtowanie poczucia rytmu u dzieci, nauka kroku podstawowego samby
• Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
• Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Wiersz T. Śliwaka „Taniec z termometrem”
Powiedz, proszę, czemu chodzisz w takim
grubym swetrze,
drogi panie, miły panie, panie termometrze?
Gdybym nie miał tego swetra,
zmarzłbym tu, okropnie.
Przecież zima, straszny mróz tu,
minus dziesięć stopni.
Nie wiedziałem, termometrze, żeś ty taki piecuch.
Zatańcz z nami w koło, to ci będzie cieplej nieco.
O, nie mogę, gdyby słupek rtęci poszedł w górę,
urządziłaby mi zima straszną awanturę.

Piosenka „Pory roku”
1. Cztery pory ma rok cały,
każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra.
2. Wiosna lubi rower, piłkę,
lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi,
zima – narty, łyżwy, sanki.
Ref. Wiosna…
3. Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.