Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka październik

1. W zdrowym ciele zdrowy duch
- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- kształtowanie pozytywnych relacji w grupie.

2. Jesienią w parku
- wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci,
- rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
- utrwalenie prawidłowego toru oddechowego,
- kształtowanie umiejętności liczenia elementów,
- stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3. Jesienią w lesie
- kształtowanie umiejętności liczenia elementów,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- utrwalenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
- rozwijanie sprawności manualnej.

4. Przygotowania do zimy
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie wiedzy przyrodniczej.

Wiersz „Jesień” O. Pruszkowska
Idzie, idzie Pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne kolorowe.
I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę na korale
dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe,
I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście,
I jest wszędzie uroczyście!

Piosenka „Cóż to za nowina”
Ref: Cóż to za nowina
jesień się zaczyna
szumi o tym cały las.
Wietrzyk pogwizduje
wkoło wyśpiewuje
jesień dziś odwiedzi nas.

1./Śpiewają wróbelki ćwir, ćwir, ćwir
Słychać dookoła małych ptaszków tryl

2./Przytupują jeże tupu, tupu, tup
Słychać w lesie kroki maluteńkich stóp

3./Podskakuje zając hyc, hyc, hyc
Schował się do norki i nie mówi nic.