Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka październik

1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
- budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja - świat przyrody (gromadzenie wiedzy na temat owoców),
- kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka,
- rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych,
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

2. Witaminy hop! Do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
- gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych,
- rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu,
- kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez wykonywanie ćwiczeń rytmizujących,
- utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabaw z liczeniem i przeliczaniem,
- rozwijanie samodzielności i budowania poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia.

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane
- rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczna,
- rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce,
- doskonalenie umiejętności społecznych: rozwiązywania konfliktów, zgodnej zabawy,
- organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu i umiejętności porównywania,
- stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej,
- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu.

4. Las szumi jesiennie, już robi się senne
- poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadamianie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami),
- wdrażanie do zgodnej pracy w zespole,
- rozwijanie rozumowania drogą analogii,
- rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego i prawidłowego toru oddechowego,
- zachęcane dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez zabawy).

Piosenka pt. "Kolorowe listki"
1. Kolorowe listki opadają w dół.
Jesień już nas wita, Jesień już jest tu!
Jaki najpiękniejszy jest jesieni znak?
Co czaruje drzewa, zmienia cały świat.

Ref.: Żółte i zielone, złote i czerwone,
Kolorami liście mienią się,
Tylko tak jesienią, wszystkie drzewa zmienią,
Że każdy jak w bajce, zaraz czuje się./x2

2. Kolorowe listki opadają w dół.
Jak kropelki deszczu, które lecą z chmur.
Ale deszczyk z liści, nie jest mokry, nie!
O tym każde dziecko, dobrze przecież wie!

Ref.: Żółte i zielone, złote i czerwone,
Kolorami liście mienią się,
Tylko tak jesienią, wszystkie drzewa zmienią,
Że każdy jak w bajce, zaraz czuje się./x2

Wiersz pt. "Jesienne Słoneczko" E.M. Minczakiewicz
Wielka kula rankiem wstaje
I promyki nam rozdaje.

Spójrz na każdy promyk złotem malowany...
Podziwiaj od świtu, poprzez dzionek cały.

Nazbieraj promyków, złóż w bukiety całe.
Maluj złote liście i trawy wspaniałe...

Pola pełne blasku, strumyki szemrzące
Od wczesnego brzasku do zachodu słońca.