Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka marzec

1. Przygody Stroszypiórka (origami baja)
• Kształtowanie prawidłowych postaw społeczno-moralnych i właściwych stosunków interpersonalnych,
• Rozwijanie empatii, życzliwości i koleżeństwa wobec innych, akceptacji różnic między ludźmi,
• Rozwijanie umiejętności odróżniania postaw moralnych pozytywnych i negatywnych,
• Rozwijanie mowy i poszerzanie słownictwa, doskonalenie umiejętności opowiadania z zachowaniem ciągu wydarzeń,
• Doskonalenie motoryki dużej i małej, sprawności manualnej i dbałości o estetykę pracy,
• Kształtowanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności liczenia, rozumienia terminów i pojęć,
• Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne i dźwiękonaśladowcze.

2. Marcowa pogoda
• Zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia,
• Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
• Rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,
• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie umiejętności odróżniania strony lewej od prawej,
• Utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,
• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

3. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
• Zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy,
• Utrwalenie etapów siania roślin, rozwijanie postawy proekologicznej,
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków,
• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu,
• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne),
• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
• Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych,
• Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze,
• Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych,
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
• Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych,
• Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków zgodnie z kierunkiem kreślenia.

Piosenka „Maszeruje wiosna” sł. Krystyna Bożek-Gowik
Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergocą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat!

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergocą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat!

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergocą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat!

Wiersz: „W wielkanocnym koszyku” D. Góra
W wielkanocnym koszyku
zwierzaków bez liku:
jest baranek,
jest kurczaczek
i cukrowy zając skacze,
Kolorowe są pisanki
- wielkanocne niespodzianki.
Wszyscy śmieją się wesoło,
I machają dzieciom w koło,
Jedną ręką ślą całusy i życzenia,
Ślą świąteczne pozdrowienia!