Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka maj

1. Legendy warszawskie
• Zapoznanie z wybranymi legendami warszawskimi,
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów),
• Wspieranie dzieci we współdziałaniu i odczuwaniu radości ze wspólnej pracy,
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, społeczności miasta Warszawa,
• Doskonalenie umiejętności przeliczania, prawidłowego liczenia i utrwalenie znanych figur geometrycznych.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców,
• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki,
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe,
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania,
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań,
• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków;
• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi;
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo;
• Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie występu;
• Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie i wspieraniu ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

4. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia,
• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań,
• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy,
• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

Wiersz pt. “Owady na łące“ sł. Aleksandra Charęzińska
Siedziały owady na łące,
Witały się tutaj ze słońcem,
Motyl, biedronka
Śpiewały do słonka - la, la, la,
Stonoga i żuk
Tańczyły - tup, tup,
A na końcu pszczoła mała
Wesoło zabzyczała - bzz, bzz, bzz
I do ula odleciała....

Piosenka pt. "Tralala dla rodziców" - sł. i muz. Monika i Artur Szwejda
Dla rodziców to piosenka
Tralala tralala tralala
Melodyjna, uśmiechnięta
Tralala tralala tralala
Tyle nut wesołych ma
Tralala tralala tralala
I tak pięknie dla nich gra
Tralala tralala tralala

Ref: Bo w tej piosence nawet kwiaty
Tańczą dla mamy i dla taty
I głośno śpiewa każdy z nas
Mamo! Tato! Kocham, kocham was/x2