Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka luty

1. Za pomocą zmysłów poznajemy świat
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości;
• Rozwijanie intuicji kinestetycznej, świadomości swojego ciała;
• Poznanie zmysłów: wzrok, węch, słuch, dotyk, smak i rozumienie konieczności dbania o nie;
• Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie;
• Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych;
• Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

2. O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta
• Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne;
• Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
• Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
• Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania.

3. Kosmiczna przygoda
• Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego w sposób wielozmysłowy, rozwijanie integracji sensorycznej;
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);
• Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
• Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
• Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

4. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
• Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
• Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
• Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
• Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.

PIOSENKA "Ptaszek “ sł. i muz. Monika Majewska
Lata mały ptaszek, nic go nie zatrzyma
O ziarenka prosi, zima się zaczyna.

Masz tu, ptaszku garść okruszków,
Żebyś pusto nie miał w brzuszku/x2

WIERSZ pt. „Kosmonauta” autor: Dorota Strzemińska- Więckowiak
Śmiałek z niego, w kosmos leci,
Tam, gdzie słońce mocno świeci.
Hełm, skafander gruby wkłada
Do rakiety wielkiej wsiada.

A kosmiczny statek – prom
To w podróży jego dom
Dzięki niemu się dowiecie,
Co się kryje we wszechświecie!