Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka listopad

1. Na starej fotografii
• Posługiwanie się nazwami członków rodziny
• Porządkowanie sekwencji czasowych
• Poznanie zabaw i zabawek z dawnych lat
• Budzenie zainteresowania starymi przedmiotami i ich przeznaczeniem
• Poznanie zawodu fotografa
• Rozwijanie myślenia logicznego – wypowiadanie się na podany temat, kategoryzowanie wg podanych kryteriów
• Doskonalenie współpracy w grupie

2. Jesienna muzyka
• Identyfikowanie dźwięków i odgłosów najbliższego otoczenia
• Wyjaśnienie pojęcia: cisza
• Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na odgłosach i dźwiękach
• Rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
• Podejmowanie prób muzykowania z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów
• Kształcenie właściwej reakcji emocjonalnej w sytuacjach rywalizacji sportowej
• Wdrażanie do samodzielnego i sprawnego ubierania się odpowiednio do pogody

3. Mali artyści
• Poznanie zawodu rzeźbiarza
• Poznanie pojęć: muzeum, eksponat, rzeźba, grafik, rysownik
• Kształcenie umiejętności właściwego zachowywania się w miejscach użyteczności publicznej
• Kształcenie umiejętności językowych – argumentowania swojego stanowiska
• Kształcenie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej

4. Tydzień życzliwości
• Wzbogacanie wiedzy na temat Dnia Życzliwości
• Integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych grup wiekowych
• Przejawianie oznak: życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci
• Wdrażanie do kulturalnego odnoszenie się dzieci do siebie
• Rozwijanie postaw społeczno-moralnych: życzliwości, gotowości pomocy, chęci służenia innym, empatii, dostrzegania problemów innych ludzi

5. Ciepło i zimno
• Poznanie zawodu krawcowa
• Poznanie nazw i sposobów wykorzystania przyborów krawieckich
• Poznanie etapów powstawania wełny
• Rozwijanie myślenia kreatywnego – projektowanie ubrań
• Wdrażanie do rozumienia potrzeby ubierania się odpowiednio do pogody
• Zapoznanie z różnymi rodzajami elektrowni i sposobami wytwarzania prądu

„Lubię wiatr jesienny” wiersz W. Jareckiego
Lubię wiatr jesienny, kiedy w drzewach dzwoni,
gdy strąca pod nogi liście z grusz, z jabłoni,
ucieka i wraca - to tam jest, to tu jest,
gdy liściom do tańca zagra na podwórku,
a liście szeleszczą i kręcą się w kółko,
gdy im zdmuchnie z głowy mój szkolny berecik,
gdy się ze mnie śmieje ten jesienny wietrzyk,
włosy mi rozwichrzy, suchy liść w nie wplecie...
Lubię wiatr jesienny- lubię wiatr i jesień...

Piosenka „Jesienny deszcz”
1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada, pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...