Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka listopad

1. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
- wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi,
- usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji,
- rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej, rozpoznawania figur geometrycznych, przeliczania,
- zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody,
- uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem,
- rozwijanie poczucia rytmu, wspieranie aktywności i ekspresji twórczej.

2. Jestem Polką i Polakiem, małym, dumnym Warszawiakiem
- kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania symboli narodowych,
- rozwijanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem poprzez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki,
- wzbogacenie wiadomości na temat Warszawy, zapoznanie z legendą związaną z miastem,
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- zapoznanie z herbem miasta Warszawy i niektórymi jej zabytkami.

3. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
- wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych,
- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych,
- uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych,
- zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole,
- wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną,
- zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

4. W świecie wartości - jak być dobrym i życzliwym
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania postaw moralnych pozytywnych i negatywnych,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich o treściach związanych z moralnością, próby oceniania postępowania bohatera,
- poznanie i odszukiwanie powinności moralnych w znanych przysłowiach tj. prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie; nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe,
- rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,
- uświadomienie wartości budowania przyjacielskich stosunków z innymi, rozwijanie postaw społeczno - moralnych tj. dobra, życzliwości, uprzejmości, serdeczności, chęci niesienia pomocy innym, empatii,
- nabywanie umiejętności wypowiadania własnych myśli, uczuć i opinii, szukanie rozwiązań zaistniałych problemów.

5. Ruch i zabawa to dobra sprawa
- kształtowanie postaw i nawyków higieniczno - zdrowotnych, wdrażanie do zdrowego stylu życia,
- zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, precyzji podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
- stwarzanie okazji do aktywnego spędzania czasu,
- kształtowanie postawy fair play, współpracy w grupie, umiejętności pogodzenia się z przegraną,
- kształtowanie orientacji w schemacie ciała, świadomości ciała i jego możliwości.

Wiersz pt. "Życzliwość" Maria Broda - Bajak
Co to znaczy: być życzliwym?
- mały Jaś zapytał.
To uprzejmie odpowiedzieć,
kiedy ktoś zapyta.
Podać rękę, aby pomóc
komuś, kto się potknął
i zaprosić pod parasol
kogoś, by nie zmoknął.

Piosenka pt. "Jaki piękny kraj" muz i sł. Kasia Zaniat
1. Biało-czerwona, dzielna i piękna,
dumnie powiewa w polskich okienkach.

ref. Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj.
Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj./x2

2. Tam Orzeł Biały macha skrzydłami.
Dumnie wpatrzony w niebo nad nami.

ref. Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj.
Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj./x2

3. A słowa hymnu znam już na pamięć.
Polsce dziękuję śpiewem i graniem.

ref. Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj.
Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj./x2

4. Jestem szczęśliwy, dumny i wolny.
O swoją przyszłość jestem spokojny.

ref. Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj.
Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj./x2