Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka grudzień

1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
• wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację,
• uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku,
• tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy,
• budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma),
• wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów,

2. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
• zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi,
• rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych,
• uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych,
• zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach),
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.),
• usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.

3. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
• zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych),
• wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym,
• rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek,
• zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki,
• budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).

4. Projekt prezent
• rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania pytań dotyczących wiadomości, które chciałyby pozyskać dzieci,
• zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach badawczych, rozwijanie postaw badawczych,
• uświadomienie dlaczego prezent wykonany samodzielnie jest wartościowszy od prezentu kupionego w sklepie,
• poszerzanie wiedzy dotyczących przedmiotów, które można podarować jako prezent i okazji, z jakich wręcza się prezenty,
• poznanie rożnych sposobów pakowania prezentów i materiałów, które można wykorzystać do pakowania,
• poszerzanie wiadomości dotyczących różnych sposobów dostarczania prezentu bliskim, np. mieszkającym daleko.

Piosenka  “Gore gwiazda Jezusowi”
1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Ref. Hejże ino dyna, dyna narodził się Bóg dziecina,
W Betlejem, w Betlejem /x2

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Ref. Hejże ino dyna, dyna narodził się Bóg dziecina,
W Betlejem, w Betlejem /x2

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy, obiegli /x2

Ref. Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina,
W Betlejem, w Betlejem /x2

4. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

Ref. Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina,
W Betlejem, w Betlejem /x2

Wiersz
W dalekim Betlejem, w lichej stajence
Narodziło się dzieciatko, Jasnej Panience.
Rety, rety co się dzieje! Wielkie tłumy idą drogą.
Gwiazda płonie nad Betlejem, nad stajenką ta ubogą.
Idą tłumy niezliczone, nie ma końca ni początku
Idą tutaj oddać pokłon, idą zagrać małemu Dzieciątku.