Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, wrzesień

1.Poznajemy się!

•Rozwijanie ciekawości poznawczej
•Nawiązywanie relacji rówieśniczych
•Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała
•Rozwijanie umiejętności współpracy
•Rozwijanie sprawności fizycznej
•Doskonalenie przeliczania
•Ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych

2.W naszym przedszkolu

•Ćwiczenie umiejętności klasyfikacji
•Poznanie zasad bezpieczeństwa
•Utrwalanie przemienności dni tygodnia
•Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych
•Rozwijanie motoryki małej i dużej
•Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania
•Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
•Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

3.Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

•Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej
•Kształtowanie właściwej postawy ciała
•Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
•Rozwijanie logicznego myślenia
•Wdrażanie do kulturalnego zachowania
•Wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie
•Rozwijanie sprawności manualnej

4.Bezpieczni na drodze

•Rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
•Poznanie niektórych znaków drogowych
•Rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie
•Rozwijanie wielu grup mięśniowych
•Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
•Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych
•Ćwiczenie percepcji wzrokowej

Podwórko lubi dzieci sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago
Na podwórku przygód wiele,
czeka pociąg i rakiety,
na plac zabaw przyjaciele,
niepotrzebne nam bilety!

Ref.: Podwórko lubi dzieci,
już każdy o tym wie!
Podwórko lubi dzieci,
tu nikt nie nudzi się!
Podwórko lubi dzieci,
tu zawsze dobry czas!
Podwórko lubi dzieci,
i mnie, i nas, i was!

Na podwórku najweselej,
piłka skacze, berek łapie,
więc się bawmy, przyjaciele,
niech tam deszczyk sobie kapie!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

Na podwórku karuzele
i huśtawki i drabinki,
więc się bawmy, przyjaciele,
niech wesołe będą minki!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

Wiersz: ,,Skrętny kret” Agnieszka Frączek
Kręci krecik kierownicą,
kręci skręty, mknąc ulicą,
kręci skręty, że o rety!
Oniemiały wszystkie krety.
– Taki mało kreci sport
kręci kreta? Co za czort?!
Jeden zakręt, drugi, trzeci…
Nie do wiary! Co za krecik?!
Co zakręcik jeden minie,
znowu skręca… Tak jak w kinie!