Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, kwiecień

1.W świecie książek
•Wyrabianie nawyku dbania o książki
•Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
•Poznanie litery f, F
•Rozwijanie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
•Poznanie znaku odejmowania
•Doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania
•Rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych
•Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

2.Dbamy o naszą planetę
•Rozwijanie postawy proekologicznej
•Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów
•Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy
•Wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii
•Doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych
•Rozwijanie kreatywności
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Ćwiczenie pamięci wzrokowej

3.Na wiosennej łące
•Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
•Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
•Rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
•Poznanie litery ł, Ł
•Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
•Doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym
•Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
•Rozwijanie słuchu muzycznego
•Rozwijanie współpracy
•Rozwijanie kreatywności

4.Kto nam pomoże?
•Wdrażanie do posługiwania się adresem
•Doskonalenie pamięci słuchowej
•Wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych
•Utrwalanie znajomości numerów alarmowych
•Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
•Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
•Kształtowanie postawy prozdrowotnej
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły

,,Pojemniki” A. Frączek
Patrz! Pojemniki w kolorach tęczy!
Słyszysz? W zielonym chyba coś brzęczy…
Co to takiego? Szklane butelki,
stłuczony spodek i słoik wielki.

Żółty pojemnik skrzypi i trzeszczy,
Aż od tych dźwięków dostaję dreszczy….
Co się ukryło w tym pojemniku?
Tubki i kubki, tuzin guzików,
stary abażur…. wszystko z plastiku!

Trzeci pojemnik szumi, szeleści…
Muszę zobaczyć, co się w nim mieści..
Karton po butach, notesik w kwiatki
I zabazgrany blok bez okładki,
sterta czasopism, stosik folderów,
Bilet do kina… wszystko z papieru!

„F,f” sł. M. Przewoźniak, muz. J. Ostrowski
Posłuchamy, zaśpiewamy,
dziś literę F poznamy!
E podstawkę gdzieś zgubiło
i tak F się narodziło.
Frak nosiło, frytki zjadło
Na fotelu gdzieś przepadło.
Idzie fryzjer- hopsasa!
F fryzurę nową ma.

Język angielski:
1. April Fool’s Day (Prima Aprilis) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
2. Easter (Wielkanoc) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii; słownictwo typu: eggs, basket, bunny, rabbit, chicken, catkin, bonnet, egg rolling, egg hunt itp.
3. Springtime (wiosna) - słownictwo: stork, snowdrops, daffodils, tulips, flowerbed itd.
Gry, zabawy, piosenki tematyczne. Karty obrazkowe.