Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, grudzień

1.Zima tuż- tuż…
•Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy
•Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
•Poznanie litery r, R
•Rozwijanie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
•Poznanie i pisanie po śladzie cyfry 6
•Utrwalanie nazw figur geometrycznych
•Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
•Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
•Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
•Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
•Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

2.Przygotowania do świąt
•Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
•Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Doskonalenie orientacji w przestrzeni
•Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat
•Zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
•Doskonalenie umiejętności klasyfikacji
•Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
•Rozwijanie sprawności manualnej

3.Hej kolęda, kolęda!
•Poznanie pojęcia „życzliwość”
•Rozwijanie logicznego myślenia
•Doskonalenie percepcji słuchowej
•Utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter
•Rozwijanie wyobraźni
•Doskonalenie umiejętności przeliczania
•Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
•Ukazanie piękna utworów muzycznych
•Ćwiczenie pamięci
•Rozwijanie współpracy
•Rozwijanie kreatywności

4.Nadchodzi nowy rok
•Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu
•Wzbogacanie słownika
•Poznanie kształtu litery l, L
•Doskonalenie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
•Wprowadzenie do nauki czytania i pisania
•Wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
•Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego
•Utrwalenie nazw dni tygodnia
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły
•Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy

,,W Wigilię” A. Paszkiewicz
Na stole obrus, a pod nim siano,
Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,
Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
Nikt się nie kłóci i nie narzeka.

Wszyscy opłatek biorą do ręki,
Szczere życzenia sobie składają,
A gdy spróbują każdego dania,
Piękne kolędy wspólnie śpiewają.

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,
Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty,
A kto był dobry, miły, uczynny,
Ten pod choinką znajdzie prezenty.

„L, l” sł. M. Przewoźniak, muz. J. Ostrowski
Posłuchamy, zaśpiewamy,
dziś literę L poznamy!
Ma podstawkę lub laseczkę.
Przypomina nam lampeczkę,
co nad biurkiem się pochyla
i wieczorny czas umila.
Potem pstryk!- i uwierz mi
świeci lampka też na L.