Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, grudzień

1.Zima tuż- tuż…
•Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy
•Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
•Poznanie litery r, R
•Rozwijanie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
•Poznanie i pisanie po śladzie cyfry 6
•Utrwalanie nazw figur geometrycznych
•Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
•Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
•Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
•Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
•Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

2.Przygotowania do świąt
•Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
•Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Doskonalenie orientacji w przestrzeni
•Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat
•Zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
•Doskonalenie umiejętności klasyfikacji
•Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
•Rozwijanie sprawności manualnej

3.Hej kolęda, kolęda!
•Poznanie pojęcia „życzliwość”
•Rozwijanie logicznego myślenia
•Doskonalenie percepcji słuchowej
•Utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter
•Rozwijanie wyobraźni
•Doskonalenie umiejętności przeliczania
•Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
•Ukazanie piękna utworów muzycznych
•Ćwiczenie pamięci
•Rozwijanie współpracy
•Rozwijanie kreatywności

4.Nadchodzi nowy rok
•Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu
•Wzbogacanie słownika
•Poznanie kształtu litery l, L
•Doskonalenie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
•Wprowadzenie do nauki czytania i pisania
•Wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
•Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego
•Utrwalenie nazw dni tygodnia
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Budowanie wiary we własne siły
•Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy

,,W Wigilię” A. Paszkiewicz
Na stole obrus, a pod nim siano,
Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,
Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
Nikt się nie kłóci i nie narzeka.

Wszyscy opłatek biorą do ręki,
Szczere życzenia sobie składają,
A gdy spróbują każdego dania,
Piękne kolędy wspólnie śpiewają.

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,
Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty,
A kto był dobry, miły, uczynny,
Ten pod choinką znajdzie prezenty.

„L, l” sł. M. Przewoźniak, muz. J. Ostrowski
Posłuchamy, zaśpiewamy,
dziś literę L poznamy!
Ma podstawkę lub laseczkę.
Przypomina nam lampeczkę,
co nad biurkiem się pochyla
i wieczorny czas umila.
Potem pstryk!- i uwierz mi
świeci lampka też na L.