Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. W przedszkolu
- Przypominanie zasad obowiązujących w przedszkolu;
- Wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym;
- Zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu;
- Poszerzenie wiadomości o Polsce;
- Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;
- Rozwijanie słuchu fonematycznego;
- Rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania;
- Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego;

2. Oto ja
- Rozwijanie słuchu fonematycznego;
- Wprowadzenie pojęcia głoska;
- Utrwalenie orientacji w schemacie swojego ciała;
- Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania;
- Rozwijanie umiejętności wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej, dotykowej;
- Doskonalenie umiejętności przeliczania;
- Doskonalenie prawidłowego chwytu kreślarskiego;

3. Moja droga do przedszkola
- Poznawanie zasad ruchu drogowego;
- Zapoznanie z figura geometryczną- kołem;
- Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
- Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
- Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
- Utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych;

4. Jesień w parku, lesie
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- Rozpoznawanie różnych gatunków drzew;
- Zapoznanie z figurą geometryczną jaką jest kwadrat ;
- Poszerzenie wiedzy na temat jesieni;
- Rozwijanie sprawności manualnej;
- Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
- Rozwijanie reakcji na zmiany dynamiczne;

Piosenka  ,,Nadchodzi jesień”
1. Najpierw nieśmiało przynosi nam chłodne poranki, wieczory i noce,
Zmienia kolory na łąkach i w lasach,
Rozwija liliowe wrzosy

Ref. Już Pani Jesień, już Pani Jesień
Maluje liście na drzewach, a zimny wiatr jesienne piosenki śpiewa

2. Do ciepłych krajów wysyła bociany,
Jaskółki, słowiki, skowronki,
Niebo zasnuwa ciemnymi chmurami
I deszczem straszy biedronki

Wiersz "Uliczny Gwar " Martyna Marzec
W mieście gwar i pełno samochodów,
musisz być ostrożny -
nic nie może cię rozproszyć.
Bardzo ważna jest zasada,
którą dobrze znasz -
przez ulicę przechodź
w miejscach do tego wskazanych.
Te miejsca ci wskazują
pasy i sygnalizatory.
Ważne, abyś był pod opieką dorosłej osoby.
Czerwone światło woła: STOP!
Musisz cierpliwie czekać. Gdy zielone światło się zapali,
przechodź. Nie ma co zwlekać