Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
- Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami
- Poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w Sali, na podwórku, w szatni itp.)
- Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zabawowych
- Kształtowanie świadomości własnego Ja i orientacji przestrzennej
- Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne
- Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
- Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

2. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
- Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
- Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
- Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia
- Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
- Rozbudzanie intuicji geometrycznej
- Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego

3. Wyprawa w nieznane – podwodny świat
- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach, roślinach żyjących w morzu
- Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
- Kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości
- Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
- kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

Piosenka „Gdzieś w głębinach morskich fal”
1. Gdzieś w głębinach morskich fal
gdzieś w głębinach morskich fal
Urządziły ryby bal
urządziły ryby bal
I płetwami pach – pach
z dna podniosły cały piach
Ref: Plum - plum – plum
Jest dziki tłum
Śpiewy, tańce co za szum
Skacze ryba nad falami
Płyńcie do nas, tańczcie z nami
2. Żółw z żółwicą tańczą też
żółw z żółwicą tańczą też
Razem z nimi morski jeż
razem z nimi morski jeż
Tuńczyk rzekł do starej foki
Przez sardynki mylę kroki
Ref: Plum – plum -
3. Rekin gra na saksofonie
rekin gra na saksofonie
A na trąbach morskie słonie
a na trąbach morskie słonie
Ośmiornica na gitarze
Sieć rozlewa soki w barze
Ref: Plum – plum -

Wiersz „Przechodzimy przez ulicę” Badalska Wiera
Kiedy światło jest zielone
można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci czerwone
przechodzenie zabronione!
Gdy zamierzasz przejść ulicę
na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna - więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.
Kiedy chcę przez jezdnię
przejść na drugą stronę,
przystaję i ze światłami
gram w zielone.