Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Nasza grupa
- kształtowanie umiejętności dokonywania podziału wyrazów na sylaby,
- kształtowanie umiejętności ustawienia się w rzędzie, kole oraz w parach,
- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,
- utrwalenie zasad funkcjonowania w grupie,
- rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach,
- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

2. W krainie dobrych zachowań
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu oraz wypowiadania się na określony temat,
- uczestniczenie w działaniach wymagających współpracy i niesienia pomocy,
- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych,
- nabywanie odporności emocjonalnej poprzez radzenie sobie z przegraną/wygraną.

3. Bezpieczny przedszkolak
- utrwalenie znajomości imienia i nazwiska,
- uwrażliwienie na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,
- rozwijanie sprawności motorycznej rąk poprzez wycinanie,
- kształtowanie orientacji w przestrzeni i schemacie swojego ciała,
- wdrażanie do zasad oraz zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw, w sali przedszkolnej oraz w drodze do przedszkola.

4. Poznajemy przyrodę – jesień
- wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody, zmian zachodzących w przyrodzie,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej,
- kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu i kontynuowania go,
- zapoznanie z jesiennymi zwyczajami oraz z wybranymi mieszkańcami lasu.

Wiersz:
Szumi las, szumi las
Dokąd drepczesz jeżu nasz?
Szumi las, deszczyk kapie
Kto wiewiórkę rudą złapie?
Szumi las, w oddali puka
Czy to dzięcioł szybko stuka?

Piosenka:
1. Jedna noga, druga noga,
tupiemy nogami.
Jeśli tylko masz ochotę,
potup razem z nami.
Ref.: Tupu-tupu, tup, tup,
raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tupiesz ty. (bis)
2. Jedną rękę, drugą rękę
teraz podam tobie.
W małych kołach dookoła
zatańczymy sobie.
Ref.: Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tańczysz ty. (bis)
3. Ruszam głową, mrugam okiem,
uginam kolana,
klaszczę w dłonie i wesoło
ćwiczę już od rana.
Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac, pac,
raz, dwa, trzy,
teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)