Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Nasza grupa
- kształtowanie umiejętności dokonywania podziału wyrazów na sylaby,
- kształtowanie umiejętności ustawienia się w rzędzie, kole oraz w parach,
- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,
- utrwalenie zasad funkcjonowania w grupie,
- rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach,
- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

2. W krainie dobrych zachowań
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu oraz wypowiadania się na określony temat,
- uczestniczenie w działaniach wymagających współpracy i niesienia pomocy,
- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych,
- nabywanie odporności emocjonalnej poprzez radzenie sobie z przegraną/wygraną.

3. Bezpieczny przedszkolak
- utrwalenie znajomości imienia i nazwiska,
- uwrażliwienie na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,
- rozwijanie sprawności motorycznej rąk poprzez wycinanie,
- kształtowanie orientacji w przestrzeni i schemacie swojego ciała,
- wdrażanie do zasad oraz zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw, w sali przedszkolnej oraz w drodze do przedszkola.

4. Poznajemy przyrodę – jesień
- wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody, zmian zachodzących w przyrodzie,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej,
- kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu i kontynuowania go,
- zapoznanie z jesiennymi zwyczajami oraz z wybranymi mieszkańcami lasu.

Wiersz:
Szumi las, szumi las
Dokąd drepczesz jeżu nasz?
Szumi las, deszczyk kapie
Kto wiewiórkę rudą złapie?
Szumi las, w oddali puka
Czy to dzięcioł szybko stuka?

Piosenka:
1. Jedna noga, druga noga,
tupiemy nogami.
Jeśli tylko masz ochotę,
potup razem z nami.
Ref.: Tupu-tupu, tup, tup,
raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tupiesz ty. (bis)
2. Jedną rękę, drugą rękę
teraz podam tobie.
W małych kołach dookoła
zatańczymy sobie.
Ref.: Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,
teraz ze mną tańczysz ty. (bis)
3. Ruszam głową, mrugam okiem,
uginam kolana,
klaszczę w dłonie i wesoło
ćwiczę już od rana.
Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac, pac,
raz, dwa, trzy,
teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)