Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka styczeń

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form wyrazu
- wdrażanie do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego
- kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji
- rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji
- umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac

2. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
- budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzenie szacunku i przywiązania wobec dziadków
- rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu
- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10 przez manipulowanie przedmiotami
- umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością

3. Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa
- zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie motoryki małej i dużej podczas zabaw na świeżym powietrzu
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych
- uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury
- kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek
- uwrażliwienie dzieci na potrzebę dokarmiania zwierząt zimą
4. W karnawale nie siedzimy w domu wcale
- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
- kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zabawowych
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej
- wykonuje proste eksperymenty i wyciąga z nich wnioski
- czerpie radość ze wspólnej zabawy
- kształtowanie orientacji przestrzennej

Piosenka „Kto to taki?”
1. Kto to taki? Kto to taki,
kto pomysłów tysiąc ma?
Kto to taki? Kto to taki,
kto historię świata zna?
Kto to taki? Kto to taki,
z kim pierogi mogę gnieść?
To pytanie moi mili
niepotrzebne dzisiaj jest!

Ref: To Babcia i Dziadek
i to nie jest przypadek,
że w serduszku chowam dla Nich
miejsca tyle jak stąd do gwiazd!
To Babcia i Dziadek
i to nie jest przypadek,
że dziś powiem po raz setny:
Kocham Was!!!

2. Kto to taki? Kto to taki,
kto ma zawsze dla mnie czas?
Kto to taki? Kto to taki,
kto zabawą zajmie nas?
Kto to taki? Kto to taki,
kto warkocze umie pleść?
To pytanie moi mili
niepotrzebne dzisiaj jest!
Ref: To Babcia i Dziadek.....


Wiersz „Bal przedszkolaków”
Dziś w przedszkolu jest wesoło,
Będzie dużo skocznych tańców,
Mamy już przeróżne stroje,
Bo to bal jest przebierańców.
Trzy dziewczynki się przebrały
Za księżniczki z koronami,
Są biedronki oraz pszczółki
I motylki ze skrzydłami.
Adaś ma strój Supermana,
Dwóch chłopaków jest misiami.
A rycerze i krasnale
Tańczą już z policjantami.
Gra muzyka, słychać śpiewy,
Wszyscy dobrze się bawimy.
To impreza znakomita,
Takie bale my lubimy!