KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze, wiersz i piosenka PAŹDZIERNIK

1. Jesienna przyroda.

 • Poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy.
 • Budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody.
 • Zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku.
 • Inspirowanie zabaw z elementami dramy.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej L, l.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno – technicznych.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.

2. Koszyk Pani Jesieni.

 • Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.
 • Poznanie znaczenia wyrazów plon, jesienne zbiory.
 • Dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej.
 • Poznawanie roślinności uprawianej na polu.
 • Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej T, t.
 • Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej.

3. Skarby Jesieni.

 • Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
 • Budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół.
 • Zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski „i” w nagłosie
 • Wprowadzenie litery dtukowanej i pisanej I, i.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmoiwania.
 • Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych.
 • Promowanie zdrowego stylu odżywiania się.
 • Poznawanie utworów muzyki klasycznej.
 • Doskonalenie motoryki małej i dużej.
 • Podziwianie piękna jesiennych krajobrazów.
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw.

4. Nasza mała ojczyzna.

 • Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny.
 • Budzenie zainteresowania własną miejscowością.
 • Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata.
 • Przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym.
 • Doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej D, d.
 • Poznawanie ważnych miejsc i osób dla danej miejscowości.
 • Poznawanie roli i znaczenia instytucji publicznych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania.
 • Rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka.
 • Kształtowanie estetycznego sposobu poruszania się.
 • Budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu.

 

Wiersz: „Jesienny pociąg” Dorota Gellner

Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.

 

Piosenka: „Jesienny deszcz”

 1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
  potargał psotny wiatr,
  aż deszcz popłyną ciurkiem
  i na podwórko spadł.

ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!

 1. Deszcz płynie po kominie,
  wesoło bębni w dach,
  w blaszanej dzwoni rynnie
  i wsiąka w mokry piach.

ref. Hej, pada, pada, pada,…

 1. Kalosze wnet nałożę,
  parasol wezmę też,
  bo lubię, gdy na dworze
  jesienny pada deszcz.

ref. Hej, pada, pada, pada,…