KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka październik

1. Taniec jesiennych kolorów
• kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
• kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
• rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
• wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego
• doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
• rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów

2. Książka kucharska prosto z natury
• wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
• doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
• budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
• bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych
• doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
• doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

3. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią
• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych
• budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
• rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
• rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
• kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe)
• układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

4. Jak dbamy o nasze zdrowie?
• kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
• poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
• rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności
• wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie
• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
• doskonalenie percepcji słuchowej
• rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
• konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

Piosenka „Olimpiada w Jarzynowie”
Pchnięcie kulą dla selerów
Sprinty dla pietruszek
Przy kałuży dzielny burak
Ćwiczy skok na brzuszek
Pory cieszą się siatkówką
Bo są dość wysokie
Kalarepa zlana potem
Rzuca młotem
Na stadionie w Jarzynowie świat stanął na głowie
Owoce i warzywa mają zawody sportowe
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Gruszki skaczą dalej dalej
Banan rzuca dyskiem
A truskawki grają w piłkę
Nożną oczywiście
Pan ananas z łuku strzela
Zawsze w tarczę trafia
A jagódka oszczep niesie
Będzie niezła jazda
Na stadionie w Jarzynowie świat stanął na głowie
Owoce i warzywa mają zawody sportowe…

Wiersz "Pani Jesień"
Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słono takie śpiące,
coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.
Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.
Jeszcze niby ciepło,
słonko świeci, grzeje...
aż tu nagle skądejś
wichrzysko zawieje.
Chmur wielkich deszczowych
nazbiera, napędzi...
tak się pan listopad
nauwija wszędzie.