Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka marzec

1.BAWIMY SIĘ KOLORAMI
•Rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy
•Doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanego kryterium
•Rozwijanie zainteresowań dziełami sztuki
•Wdrażanie do łączenia przyczyny ze skutkiem
•Nauka wykonywania zdań zgodnie z instrukcją
•Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
•Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej

2.POZNAJEMY INSTRUMENTY
•Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat instrumentów
•Nabywanie umiejętności formułowania pytań
•Wdrażanie do pracy zespołowej
•Doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego
•Grupowanie przedmiotów według określonego kryterium,
•Utrwalanie określeń: mały – duży, mniejszy – większy
•Poznanie określeń orkiestra i koncert

3.SZUKAMY WIOSNY
•Utrwalanie pojęcia cyklicznego następstwa czasu – pory roku
•Poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku – wiosny
•Wyjaśnienie przysłowia W marcu jak w garncu
•Poszerzanie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku
•Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania
•Rozwiązywanie zagadek słownych
•Rozwijanie małej motoryki

4. WIOSENNE PORZĄDKI
•Rozwijanie zainteresowań najbliższym środowiskiem
•Poznawanie nazw i zastosowania wybranych narzędzi ogrodniczych
•Uwrażliwnianie na piękno przyrody
•Utrwalanie sposobu pomiaru długości krokami
•Poznawanie poszczególnych etapów czynności związanych z uprawą roślin
•Ćwiczenia orientacji przestrzennej
•Poznanie wyglądu i zastosowania domowych urządzeń elektrycznych

CO LUBIĄ DZIECI
Co lubią dzieci?
Słońce – gdy świeci,
Deszcz – kiedy pada,
Wiatr – kiedy gada,
Mróz – kiedy szczypie,
Śnieg – kiedy sypie….
Każdą pogodę
Z upałem, chłodem,
O każdej porze…
Byle na dworze!