Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka maj

1. Polska - moja ojczyzna
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
- utrwalenie nazw symboli narodowych,
- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych,
- stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym,
- rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

2. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!
- doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu,
- tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych,
- budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

3. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
- budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt,
- poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci,
- wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci,
- stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy,
- rozwijanie współpracy i umiejętności oczekiwania na swoją kolej.

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
- uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu,
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu,
- sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie,
- wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych,
- wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość.

Piosenka
1.Jaki dzień wesoły,
Jaki dzień radosny
Wszystko dziś się śmieje,
Pachną kwiaty sosny.

Ref: Puk, puk serce bije,
Równo, równiuteńko,
Kocham Cię mamusiu,
Kocham Cię Mateńko.

2. I znów dzień pogodny,
Złotą nitką splata,
Wszystko znów radosne,
Pachną róże lata.

Ref: Puk, puk serce bije
Cicho, pomaleńku
Kocham Cię tatusiu,
Kocham tatuleńku.

Wiersz pt. "Tęcza" Maria Konopnicka
— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!