Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka maj

1. Patriotyczny maj
- Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
- Wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z własnym krajem
- Budowanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych
- Rozbudzanie uczuć patriotycznych
- Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
- Utrwalenie znajomości symboli narodowych
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
- Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
- Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
- Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
- Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3. Ola poszukuje kolorów tęczy
- Rozbudzanie zainteresowania książkami
- Słuchanie utworów literackich dla dzieci
- Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
- Rozbudzanie zainteresowania przyrodą
- Nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy z przestrzeganiem zasady słuchania
- Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
- Doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
- Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
- Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
- Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
- Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
- Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość

5. Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany
- Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
- Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
- Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
- Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne
- zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społeczni

Piosenka
1.Jaki dzień wesoły,
jaki dzień radosny
Wszystko dziś się śmieje,
Pachną kwiaty sosny.
Ref: Puk, puk serce bije,
Równo, równiuteńko,
Kocham Cię mamusiu, kocham Cię Mateńko.
2. I znów dzień pogodny,
Złotą nitką splata,
Wszystko znów radosne,
Pachną róże lata.
Ref: Puk, puk serce bije
Cicho, pomaleńku
Kocham Cię tatusiu,
Kocham tatuleńku.

Wiersz "Łąka"
Łąka tylu ma mieszkańców.
Zwierząt ,roślin kolorowych.
Tu motylek ,a tam pszczółka.
Tutaj kwiatek .O!.Różowy!
Z kopca wyszedł krecik mały.
Obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w krasnej sukni.
Przycupnęła Boża Krówka.
Nad tą łąką kolorową..
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci.
Więc zatańczmy z nimi chwilę.