Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka luty

1. LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ
- Nabywanie umiejętności uważnego słuchania
- Wdrażanie do porządkowania Sali po skończonej zabawie
- Rozwijanie wyobraźni przy tworzeniu kompozycji płaskich
- Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
- Wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowych
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

2. LUBIMY EKSPERYMENTOWAĆ
- Kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń
- Poznanie znaczenia pojęć: naukowiec, eksperyment, i wyjaśnienie ich własnymi słowami
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Ćwiczenia percepcji wzrokowej
- Nabywanie umiejętności szacowania „na oko”
- Przyswajanie zasad zdrowego odżywiania się

3. ZIMOWE ZABAWY
- Próbna określania przez dzieci nastroju opowiadania
- Budzenie zainteresowania otaczającym światem
- Tworzenie kompozycji według określonych reguł
- Doskonalenie umiejętności liczenia
- Wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych
- Kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach dwuosobowych

4. KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ?
- Poznanie nazw i podstawowych czynności związanych z wybranymi zawodami
- Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia przedmiotów z właściwym zawodem
- Poszerzanie słownictwa
- Zapoznanie ze sposobami wykorzystania wiatru
- Rozwijanie koordynacji ruchowej
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Określanie cech charakterystycznych dla danego zawodu

Piosenka pt.: ,,Jadą w saniach dzieci”
Jadą w saniach dzieci, tra, la, la, la, la,
śnieżek z nieba leci, tra, la, la, la, la,
Jadą w saniach dzieci, tra, la, la, la, la,
śnieżek z nieba leci, tra, la, la, la, la,
A koniki, tup, tup, tup,
A koniki, tup, tup, tup,
A koniki, tup, tup, tup,
Dzieci z sanek spadły, siup.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA autor Monika Niewielska
Czterolatek dobrze wie.
Jak ma w grupie bawić się.
Lalką, piłką czy klockami,
Zawsze zgodnie z kolegami.
Czterolatek nie narzeka,
Na swą kolej grzecznie czeka.
Chociaż czasem ktoś się krzywi.
Wszyscy muszą być cierpliwi.