Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka listopad

  1. Hula, psoci, hałasuje to jesienny wiatr figluje

- Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

- Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

- Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

- Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

- Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

- Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

- Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej

  1. Warszawa to moja stolica, Polska to mój kraj

- kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)

- kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

- tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń

- kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego

- rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)

- słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

  1. Deszczowa muzyka

- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

- rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)

- współdziałanie z rówieśnikami podczas różnych zabaw i wykonywania zadań

- wykazywanie zainteresowania czytaniem

- rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

- zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch

- zachowywanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu

- rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

- umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

- kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

- poznanie zasad zdrowego odżywiania

  1. Jak dobrze być razem

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej

- nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej)

- rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

- wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

- uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego jest to tak ważne w odniesieniu do siebie i innych

- odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne

- wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych

- doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze

Piosenka "Pan Listopad"

Pan Listopad gra na basie

Dylu dylu bum

Na jesiennym graniu zna się

Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka

Pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

Tańcz, gdy chcesz

Pan Listopad gra na bębnie

Bara bara bam

Z deszczem puka równo, pięknie

Koncert daje nam

Wesoło gra muzyka

Pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

Tańcz, gdy chcesz

Pan Listopad gra na flecie

Fiju, fiju, fiu

Z liści złotych ma berecik

A kubraczek z nut

Wiersz "Zdrowy Przedszkolak"

Żeby zdrowym być jak ryba, trzeba jeść kasze, owoce, warzywa.

Nie czekoladki i landrynki, ale owocowe i warzywne witaminki.

Żeby zdrowym być, trzeba też o czystość dbać,

codziennie się myć i ubranka swoje prać.

Po co mają krążyć plotki, że czyściejsze od nas kotki?.

Zdrowy ,czysty przedszkolaczek lubi biegać, chętnie skacze.

Wie to każdy zuch, że dla zdrowia potrzebny jest ruch.