Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka kwiecień

1. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
- Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi
- Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej
- Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów
- Rozwijanie możliwości wokalnych poprzez śpiew indywidualny i razem z grupą
- Doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

2. Wyruszamy w podróż do Poznania
- Poznanie mapy Polski i gzie leży Warszawa oraz Poznań
- Zapoznanie z legendą „Poznańskie koziołki”
- Wdrażanie do umiejętnego słuchania tekstu i odpowiadania na pytania nauczyciela
- Odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie poczucia wartości
- Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
- Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych

3. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
- Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią;
- Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza);
- Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np . w akcji „Sprzątanie świata”);
- Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy;
- Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
- Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody;

4. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
- Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wsi
- Ćwiczenia prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego
- Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka
- Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka
- Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowania według cech jakościowych

Piosenka:
I. Na naszym podwórku zwierząt jest bez liku.
Konik w stajni, mysz w spiżarni, a kurki – w kurniku.
Ref.: „Ihaha!” – rży nasz konik.„Me, me, me”, z kózką w chórku.
Dobrze nam tu razem na naszym podwórku.
II. Na naszym podwórku jest bardzo wesoło.
Kurki gdaczą, kaczki kwaczą, piesek biega w koło.
Ref.: „Kwa, kwa, kwa” – kwacze kaczka
”Ko, ko, ko” – kurki w chórku. Bardzo nam wesoło na naszym podwórku.
III. Na naszym podwórku zwierzęta się czubią.
Kot mysz łapie, piesek chrapie, lecz wszyscy się lubią.
Ref.: „Hau, hau, hau” – piesek szczeka ”Miau, miau, miau” – z kotkiem w chórku. Wszyscy się lubimy na naszym podwórku

Wiersz „Co słychać we wsi?” Wanda Chotomska
Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać kle, kle.
Na stawie: kwa, kwa.
Na polu: kraaa.
Przed kurnikiem: kukuryku
-ko,ko,ko,ko,ko w kurniku
koło budy słychać – hau
A na progu – miau.
A co słychać w domu
Nie powiem nikomu?

J. angielski
1. April Fool’s Day (Prima Aprilis) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
2. Easter (Wielkanoc) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii; słownictwo typu: eggs, basket, bunny, rabbit, chicken, catkin, bonnet, egg rolling, egg hunt itp.
3. Springtime (wiosna) - słownictwo: stork, snowdrops, daffodils, tulips, flowerbed itd.
Gry, zabawy, piosenki tematyczne. Karty obrazkowe.