Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka, kwiecień

1.DZIEŃ I NOC
•Wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, popołudnie, wieczór
•Podejmowanie próby ilustrowania ruchem codziennych czynności
•Doskonalenie umiejętności tworzenia prostych opowiadań według podanych regół z zachowaniem kolejności wydarzeń
•Określanie natężenia dźwięku: cicho – głośno
•Wprowadzenie pojęć: astronom, globus, luneta, gwiazdozbiór
•Rozwijanie zainteresowań przyrodą nieożywioną.

2.KODEKS MAŁEGO EKOLOGA
•Przyzwyczajanie dzieci do dostrzegania wokół siebie przyrody i funkcjonowania wśród niej tak, aby jej nie niszczyć
•Uświadomienie, jakie czynności dnia codziennego mogą wpłynąć na ochronę środowiska
•Kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska
•Doskonalenie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych
•Doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów
•Utrwalanie prostych zasad oszczędzania wody.

3.DBAMY O ZDROWIE
•Rozumienie konieczności dbania o zdrowie
•Wdrażanie do uważnego słuchania rozmówcy i zwracanie się bezpośrednio do niego
•Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogów z zachowaniem form grzecznościowych
•Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
•Poznanie zawodu kucharki i narzędzi jej pracy oraz działania kuchni przedszkolnej
•Rozwijanie analizy i syntezy myślowej
•Ćwiczenia spostrzegawczości

4.Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY
•Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
•Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
•Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
•Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne
•Zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społeczni

DZIEŃ I NOC
Dzień to godzin ilość spora –
Trwa od rana do wieczora.
Od wieczora zaś do rana
Rządzi noc – w sto gwiazd ubrana.

Rano wszyscy wstają z łóżek,
Lewą albo prawą nogą,
Choć niektóre straszne śpiochy
Do południa wstać nie mogą….

MASZERUJE WIOSNA
Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gume i robi balony
A z nich każdy jest zielony
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat
Wiosno wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat