Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka kwiecień

1. Mamy różne charaktery
• rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,
• uświadomienie istnienia różnych wartości,
• rozwijanie mowy,
• kształtowanie postaw prospołecznych,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności porównywania długości,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

2. Wiosna na wsi
• rozwijanie wiedzy przyrodniczej
• wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na wsi,
• rozwijanie logicznego myślenia
• rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
• wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci.

3. Dbamy o przyrodę
• wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody,
• przypomnienie zasad segregowania śmieci,
• zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska,
• uświadamianie skutków działalności człowieka na środowisko,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• kształtowanie opiekuńczego stosunku względem planety,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.

4. Polska – moja ojczyzna
• rozwijanie mowy,
• wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
• utrwalenie wyglądu polskich symboli narodowych,
• rozwijanie zainteresowań dzieci Europą,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
• rozwijanie zainteresowań badawczych,
• rozwijanie sprawności fizycznej.

Piosenka: To po prostu my (sł. i muz. Krystyna Gowik)
1.Rozweselić smutasa to niełatwe zadanie.
Uspokoić złośnika to kolejne wyzwanie.
I powstrzymać wesołka, który wciąż ze śmiechu pęka.
I przytulić strachusia, co wszystkiego się lęka.

Ref.: To są takie nasze codzienne sprawy.
Jak je rozwiązywać, każdy jest ciekawy.
Mamy różne charaktery, ale wiemy,
że zawsze życzliwi być chcemy, że zawsze życzliwi być chcemy.

2. Dobry humor u jednych, a u drugich wciąż dąsy.
Z jednej strony wciąż smutki, z drugiej – radość i pląsy!
Ufność, duma, bezradność, fascynacja i zdumienie.
To jest w nas gdzieś głęboko, ale można to zmieniać.

Ref.: To są takie nasze codzienne sprawy…

Wiersz: „Dzieci dbają o środowisko” ( Bożena Forma)
W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.
Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.
Często też dorosłym
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają.