Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka kwiecień

1. W ogrodzie
• Zapoznanie z pracami jakie odbywają się na wiosnę w ogrodzie
• Poznanie narzędzi ogrodniczych oraz ich przeznaczenia
• Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
• Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
• Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
• Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym
• Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

3. Legendy warszawskie
• Zapoznanie z wybranymi legendami warszawskimi
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
• Wspieranie dzieci w współdziałaniu i odczuwanie radości ze wspólnej pracy
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, społeczności miasta Warszawa
• Doskonalenie umiejętności przeliczania, prawidłowego liczenia i utrwalenie znanych figur geometrycznych

4. Dbamy o naszą planetę
• Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią;
• Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza);
• Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np . w akcji „Sprzątanie świata”);
• Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy;
• Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
• Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody;

Wiersz „W zagrodzie Małgosi”
Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka:
HAU, HAU, HAU,
Kotek miauczy:
MIAU, MIAU, MIAU,
Kura gdacze;
KOD, KO, DA
Kaczka kwacze:
KWA, KWA, KWA
Gąska gęga:
GĘ, GĘ, GĘ
Ona też chce najeść się.
Owca beczy:
BE, BE, BE,
Koza muczy:
ME, ME, ME,
Indor gulaga:
GUL, GUL, GUL
Krowa ryczy:
MU, MU, MU,
Konik parska:
PRR, PRR, PRR
A pies warczy:
WRR, WRR, WRR.
I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.

Piosenka  Stary Donald farmę miał ija, ija o!
A na tej farmie krowę miał ija, ija o!
Krowa mu – mu - mu, mu, mu.
2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;
krowa mu – mu – mu, mu, mu.
3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau;
świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu
4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ...
5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ...
6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; ....
7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; …
8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau;
owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa;
gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko;
piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;
Krowa mu – mu - mu, mu, mu.
9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o!