Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka kwiecień

1. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje
- Zapoznanie z tradycjami świątecznymi;
- Zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek;
- Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej;
- Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenie zbiorów równolicznych;
- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
- Rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą;
- Rozwijanie mowy i myślenia;
- Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.

2. Wiosna na wsi
- Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka;
- Zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
- Rozwijanie sprawności fizycznej;
- Rozwijanie orientacji przestrzennej;
- Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki i reagowania ruchem na sygnały muzyczne;
- Rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
- Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej i umiejętności zgodnego współdziałania;
- Rozwijanie pamięci słuchowej;
- Zachęcanie do obserwowania przyrody.

3. Dbamy o Ziemię
- Bezpośrednie obserwowanie przyrody;
- Rozwijanie mowy;
- Zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- Rozwijanie opiekuńczego stosunku względem przyrody;
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
- Umuzykalnienie dzieci;
- Rozwijanie sprawności manualnej;
- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
- Zachęcanie do dbania o przyrodę;
- Rozwijanie sprawności fizycznej;

4. Teatr
- Rozwijanie mowy;
- Rozwijanie sprawności manualnej;
- Zapoznanie z literą h: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
- Zapoznanie z teatrem; zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych;
- Porównywanie wysokości;
- Rozwijanie sprawności fizyczne;
- Rozróżnianie wysokości dźwięków;
- Rozwijanie orientacji przestrzennej;
- Zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych;

Piosenka: U nas na podwórku (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)
Ref : Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Kogut pieje, kurka gdacze,
gęga gąska, kaczka kwacze.
– Daj nam szybko jeść.

Ref : Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Krówka muczy, świnka kwiczy,
konik rży, a osioł ryczy.
- Zaraz dam wam jeść.

Wiersz A. Widzowskiej "Przyjaciel przyrody"
My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!

To źle marnować wodę w kąpieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!

Torba foliowa szczerzy zębiska.
– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!
– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.
– W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,
wiemy, że pożar wywołać łatwo,
a gdy widzimy sarenkę w lesie,
to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
niech się kolcami jeża pokłuje!

J. angielski
1. April Fool’s Day (Prima Aprilis) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
2. Easter (Wielkanoc) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii; słownictwo typu: eggs, basket, bunny, rabbit, chicken, catkin, bonnet, egg rolling, egg hunt itp.
3. Springtime (wiosna) - słownictwo: stork, snowdrops, daffodils, tulips, flowerbed itd.

Gry, zabawy, piosenki tematyczne. Karty obrazkowe.