Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka kwiecień

1. Święta Wielkanocne
⦁ przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta,
⦁ wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej,
⦁ wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów,
⦁ rozwijanie możliwości wokalnych poprzez śpiew indywidualny i razem z grupą,
⦁ doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

2. Planety w kosmosie
⦁ wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach,
⦁ rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,
⦁ nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu i wdrażanie do współdziałania w małych grupach,
⦁ doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne,
⦁ rozwijanie sprawności fizycznej.

3. Dbamy o naszą planetę
⦁ kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie,
⦁ wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia,
⦁ dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony,
⦁ doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
⦁ rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

4. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
⦁ zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wsi,
⦁ ćwiczenia prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego,
⦁ uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka,
⦁ umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka,
⦁ kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowania według cech jakościowych.

"Piosenka ekologiczna" sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Dymią kominy wielkich fabryk,
płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym,
czystą wodę mieć.

Ref.: Czysta woda zdrowia doda
– to każde dziecko wie.
Czysta woda zdrowia doda
– tobie, tobie i mnie.

2. Smog już pokrywa niebo całe
szarym dymem i szarą mgłą.
W rzekach jest coraz mniej rybek.
Kto to widział, kto?

Ref.: Czysta woda...

Wiersz pt. „Co słychać na wsi?” Wanda Chotomska
Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Klee! Klee!
Na stawie: Kwa! Kwa!
Na polu: Kraa!
Przed kurnikiem: Kukuryku!
Ko, ko, ko, ko, ko! – w kurniku.
Koło budy słychać: Hau!
A na progu: Miau!
A co słychać w domu,
nie powiem nikomu.

J. angielski
1. April Fool’s Day (Prima Aprilis) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
2. Easter (Wielkanoc) - zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii; słownictwo typu: eggs, basket, bunny, rabbit, chicken, catkin, bonnet, egg rolling, egg hunt itp.
3. Springtime (wiosna) - słownictwo: stork, snowdrops, daffodils, tulips, flowerbed itd.

Gry, zabawy, piosenki tematyczne. Karty obrazkowe.