Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka grudzień

1. W fabryce św. Mikołaja
- Tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwego sposobu łączenia, montowania
- Wykonywanie prac plastyczno-technicznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie
- Okazywanie szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z jej członkami
- Odczuwanie przyjemności podczas składania życzeń najbliższym osobom i sprawiania im przyjemności
- Integrowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym podczas przygotowań do świąt i wspólnych uroczystych chwil
- Odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
- Nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach
- Odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania

2. Porządkami czas się zająć zaraz goście przybywają
- Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
- Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
- Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
- Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd );
- Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
- Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji

3. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem
- Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
- Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
- Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
- Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
- Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);

Piosenka „Jam jest dudka”
Jam jest dudka Jezusa mojego,
będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka graj Panu, graj Panu graj.
Na trójkątach i na tamburynach,
niech się cieszy maleńka Dziecina.
Graj dudka graj Panu, graj Panu graj.
Na klawesach i na grzechoteczkach,
Zagram dzisiaj dla Dzieciąteczka.
Graj dudka graj Panu, graj Panu graj.
Jam jest dudka Jezusa mojego,
będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka graj Panu, graj Panu graj.

Wiersz
W dalekim Betlejem, w lichej stajence
Narodziło się dzieciątko, Jasnej Panience.
Rety , rety co się dzieje! Wielkie tłumy idą drogą.
Gwiazda płonie nad Betlejem, nad stajenką ta ubogą.
Idą tłumy niezliczone, nie ma końca ni początku
Idą tutaj oddać pokłon, idą zagrać małemu Dzieciątku.