Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka czerwiec

1. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli;
• Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”);
• Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej;
• Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców;
• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki;
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej;
• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej;
• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe;
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania;
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań;
• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
• zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;
• Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie);
• Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;
• Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
• Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach;
• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

Wiersz „A ja na to, jak na lato!” Małgorzata Strzałkowska
Gdy się w liście stroją drzewa,
każdy ptak ze szczęścia śpiewa,
kiedy słońce mocno grzeje
cały świat się do mnie śmieje!
Pędem śmigam siup! przez fale
i nurkuję doskonale –
w wodzie czuję się jak ryba,
choć nie jestem rybą chyba!
Lubię, gdy mnie słońce praży,
kiedy smażę się na plaży
i dlatego dla ochłody
pałaszuję zimne lody!
Słońce, woda i słowiki,
piasek, kwiaty i tropiki –
no i co powiecie na to?
Bo ja na to, jak na lato!

Piosenka „Dżungla”
1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,
poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.
Ref: Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.
2. Ambo, Sambo doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców,
w dłoni coś smacznego zawsze ma.
Ref: Strusie mu się w pas kłaniają.