KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Moje przedszkole.
• Stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej i zgodnej zabawy.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb.
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
• Rozwijanie logicznego myślenia.
• Utrwalanie kształtu podstawowych figur geometrycznych.
• Kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni.

2. Ja i ty to my.
• Kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaciel, przyjaźń.
• Doskonalenie logicznego wypowiadania się na określony temat.
• Uwrażliwianie na potrzeby innych.
• Wzbudzanie poczucia satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy,
• Doskonalenie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami.
• Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy.
• Doskonalenie umiejętności współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu.
• Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

3. To jestem ja.
• Kształtowanie świadomości własnego ciała.
• Rozwijanie pozytywnego wizerunku dzieci.
• Kształtowanie świadomości mijania czasu – występowania pór roku.
• Utrwalanie nazwy miesiąca swoich urodzin i określenie występującej wówczas pory roku.
• Rozwijanie myślenia matematycznego.
• Ćwiczenia spostrzegawczości.
• Kształtowanie u dziecka wiary w siebie i własne możliwości.
• Rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej.

4. Lecą liście kolorowe.
• Utrwalanie charakterystycznych cech pór roku.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie.
• Wrabianie koncentracji podczas słuchania tekstu literackiego.
• Budzenie wrażliwości dotykowej.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru.
• Wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z wyposażeniem sklepu.
• Kształtowanie poczucia rytmu.
• Uwrażliwianie na piękno jesiennych drzew.

PIOSENKA „Kolorowe liście”
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wierze szumiały.
Ref.: Szu, szu,szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło. x2
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref.: Hop. Hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały. x2
Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają. x2

WIERSZ „Kasztankowe zabawy” Iwona Rup
Przyniosę dziś z parku
kasztany i żołędzie,
osadzę na zapałkach,
fajny ludzik będzie.
Z kasztanka zrobię jeszcze
małego jeżyka:
kilka krótkich zapałek
do dziurek powtykam.
Konika z żołędzi
postawie na tacę
i na tym zakończę
mą jesienną pracę.