Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród w Warszawie

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 9:00 
  Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach tematycznych według inwencji dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy kierowane i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00 - 9:30 
  Śniadanie - kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
9:30 - 10:30 
  Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej oraz wybranych programów wychowania przedszkolnego.
10:30 - 12:00 
  W zależności od pogody, spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy relaksacyjne (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).
12:00 - 13:00 
  Obiad - kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
13:00 - 15:00 
  Młodsze dzieci - odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań i muzyki relaksacyjnej. Starsze dzieci - utrwalanie materiału programowego, gry dydaktyczne, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy tematyczne wg uznania dzieci w sali lub na powietrzu. Zabiegi higieniczne.
15:00 - 15:30 
  Podwieczorek - kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
15:30 - 17:30 
  Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne zorganizowane lub dowolne. Wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, obserwacje. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze. Rozchodzenie się dzieci do domu.