Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród w Warszawie

Informacje dotyczące dyżury wakacyjnego

 

Drodzy Rodzice,

informujemy, że na dyżur wakacyjny należy wypełnić upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola (dotyczy Rodziców dzieci nie uczęszczających na stałe na naszej placówki). Prosimy o wpisanie w nich również danych Rodziców, z uwzględnieniem nr dowodu osobistego. Wzór upoważnienia wraz załącznikiem dostępny TUTAJ.

 

Przedszkole w okresie wakacyjnym pracuje w godzinach 7:00 - 17:30,

Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:30.

O nieobecności dziecka prosimy informować telefonicznie na numer telefonu Przedszkola do godziny 8:30.

 

Podczas dyżuru wakacyjnego NIE będzie leżakowania.

 

W przypadku nieobecności dzieci w przedszkolu, będzie możliwy zwrot opłaty za żywienie za nieobecne dni.

Prosimy o napisanie oświadczenia o treści:

"Wyrażam zgodę na zwrot opłaty za żywienie za dni nieobecne na dyżurze wakacyjnym na konto, z którego dokonana była opłata."

Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu.