Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, styczeń

1.Skok w Nowy Rok
•Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
•Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia
•Rozwijanie aktywności fizycznej
•Rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
•Poznanie tradycji związanych z zakończeniem roku i powitaniem nowego roku

2. Zimowe zabawy
•Kształcenie umiejętności językowych, posługiwanie się pojęciami: lód, woda, para wodna
•Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
•Doskonalenie prawidłowego chwytu kreślarskiego
•Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
•Poznanie zimowych dyscyplin sportowych

3. Wszędzie biało
•Doskonalenie umiejętności współpracy w zabawie
•Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi
•Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu rozpoczętego przez nauczyciela
•Rozwijanie myślenia matematycznego
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami; tyle samo, mniej, więcej

4. Babcia i dziadek
•Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
•Rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci
•Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
•Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 15

Piosenka "Jest na świecie taki Pan”
Jest na świecie pewien Pan, który jest najlepszy
To jest dziadek mój, to jest dziadek mój, to jest dziadek mój i ja go bardzo kocham
Jest na świecie pewna Pani, która jest najlepsza,
To moja babcia, to moja babcia, to moja babcia, i ja ją bardzo kocham
Jest na świecie pewien Pan, który jest najlepszy
To jest dziadek mój, to jest dziadek mój, to jest dziadek mój i ja go bardzo kocham
Jest na świecie pewna Pani, która jest najlepsza,
To moja babcia, to moja babcia, to moja babcia, i ja ją bardzo kocham
Wysyłamy Wam buziaki bo dziś Wasze święto,
Babcia i Dziadek, Babcia i Dziadek, Babcia i Dziadek, najlepsi są na świecie
Bardzo Was kochamy

Wiersz Styczeń T. Kubiak
Biała gwiazdka
Spada z nieba gwiazdka śnieżna,
prosto z nieba.
Zgasła mi na dłoni... Gwiazdko biała, przebacz...
Jeszcze spadnie wiele
takich śnieżnych gwiazd na zmarznięte drzewa i na dachy miast.