Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, październik

1.Jesień w sadzie
•Poznanie owoców dojrzewających jesienią
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
•Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
•Poznawanie litery o, O
•Rozwijanie słuchu fonematycznego
•Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo- słuchowej
•Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
•Poznanie cyfry 1
•Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
•Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
•Doskonalenie umiejętności przeliczania
•Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
•Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
•Rozwijanie sprawności manualnej
•Wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

2.Jesień w ogrodzie
•Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw
•Czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•Doskonalenie orientacji w przestrzeni
•Rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy
•Poznanie litery a, A
•Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
•Poszerzanie słownictwa
•Rozwijanie ciekawości badawczej

3.Jesienny krajobraz
•Odróżnianie środowiska parku i lasu
•Rozwijanie logicznego myślenia
•Doskonalenie percepcji słuchowej
•Rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
•Poznanie kształtu litery i, I
•Rozwijanie świadomości fonologicznej
•Rozwijanie umiejętności pracy w parach
•Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego
•Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
•Rozwijanie współpracy
•Kształtowanie wrażliwości muzycznej
•Rozwijanie kreatywności

4.Deszczowa pogoda
•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami
•Rozwijanie wyobraźni
•Poznanie kształtu litery e, E
•Doskonalenie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, przygotowanie
•Doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy
•Rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego
•Rozwijanie współpracy
•Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
•Doskonalenie umiejętności pracy w parach
•Rozwijanie kreatywności

,,Wróbelek” H. Ożogowska
Odleciały sobie ptaszki,
hen, w dalekie strony.
Tylko wróbel na gałęzi
siedzi nastroszony.
Oj, nie żałuj, miły ptaszku,
że zostałeś z nami.
Będziemy cię zimą karmić
chleba okruszkami.

„Jesienne skarby” sł. A.U. Kamińska, muz. A. Huszcza
Jedzie, jedzie Pani Jesień w dyni jak w karecie.
Szuru- buru złote liście rzuca już po świecie.
Bęc, bęc, bęc, kasztany lecą, szyszki i żołędzie.
Jesień z wiatrem dokazuje, bałagani wszędzie!

Ref. My jesienne skarby z chęcią pozbieramy:
i kasztany, i żołędzie, szyszki też.
Co z nich można zrobić, dobry pomysł mamy-
Będą ludki, konik, piesek , żółwik też!

Pani Jesień jabłka, gruszki w sadzie rozsypała.
Pac i pac- to spadła śliwka, która już dojrzała.
Kap, kap, kap- tak deszczyk kapie, jak to na jesieni.
A za oknem jarzębina ciągle się czerwieni.

Ref. My jesienne skarby z chęcią pozbieramy…